دفتر مرکزی: اراک، دروازه تهران، مجتمع تجاری پارس، طبقه دوم، سالن A

۰۸۶۳۲۲۱۸۴۴۷

۰۸۶۳۲۲۱۸۷۲۸

کارخانه: اراک، سه راهی خمین، جنب شهرک صنعتی شماره دو، جاده حسین آباد، کوچه استخر

۰۹۱۸۱۶۳۰۰۵۹ – ۰۹۱۸۳۶۴۹۵۳۹

info@taksaz-sanat.com