تولید فنر

دستگاه تولید فنر

دستگاه تولید فنر

دستگاه تولید فنر : ۱)مورد استفاده : – این دستگاه برای تولید فنر کلکش کمباین که علاوه بر پیچش فنر دارای خم های خاصی می باشد به کار میرود که بسته به نظر مشتری برای فنر های مرکب دیگر با خم های متفاوت نیز می تواند تغییر کند. ۲)خصوصیات دستگاه : -مجهز به سیستم هوشمند […]

ادامه مطلب