دستگاه کندور

کندور

کندور

کندور : – نایلون هایی که پرک شده اند قبل از ورورد به اکسترودر تبدیل به گرانول باید به تکه های متراکم شده تبدیل شوند که این وظیفه توسط این دستگاه انجام میشوند . اطلاعات فنی : – ابعاد ، قدرت ودیگر خصوصیات دستگاه طبق درخواست مشتری انتخاب میشوند .

ادامه مطلب