پیک ماشین

پیک ماشین | دستگاه پیک ماشین

پیک ماشین | دستگاه پیک ماشین

پیک ماشین دستگاهی است که با استفاده از آن شمس های آلومینیوم ساخته شده توسط کوره آلیومینیوم را به دیگر قسمت انتقال میدهند و باعث می شود تا به صورت بهتری دسته بندی و بسته بندی شوند . این دستگاه همانند نوار نقاله عمل میکند و شمس های خارج شده از کوره آلومینیوم را به […]

ادامه مطلب