خشک کن حرارتی

خشک کن حرارتی

خشک کن حرارتی :

-برای گرفتن رطوبت پرک ها هنگام خروج ازآبگیر های فشاری (اسکرو پرس ) وگریز از مرکز ( سانتر فیوژ ) بکار میرود واساس کار آن انتقال پرک ها باهوای داغ میباشد .

ویدئو دستگاه خشک کن حرارتی :

  نظرات

دیدگاه بگذارید

1 دیدگاه روشن "خشک کن حرارتی"

avatar
جدیدترین قدیمی ترین رای بیشتر